Dunia kwaheri vol. 15

  • Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Usipo tubu na kuomba rehema, na kugeuka na kuacha njia zako mbaya.

    Category : Audio

    #congo#tanzania#africa#kenya

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up