Dunia kwaheri vol. 38

  • Arusi ya Mwana-Kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Amepewa kuvikwa kitani nzuri, ing`arayo, safi; kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu

    Category : Audio

    #congo#tanzania#africa#kenya

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up