Loading the player...

Solomie Mahray - Gebati/ገባቲ New Eritrean Music 2019

 • Solomie Mahray - Gebati/ገባቲ New Eritrean Music 2019
  ሶሎሜ ማሕራይ፡ ኣብ ስነ-ጥበብ ሃገርና ካብተን ኣለዋ ኢልና እንምካሓለን ድምጻውያን ሓንቲ አያ፡፡
  ''ቸኮሌት'' ''ዝበለ ይበል'' ''ተልመዴን'' ''እዚ'ኳ'' ''ኩሒለይ''... ዝብሉ ካብተን ኣብ ልቢ ብዙሓት ደገፍታ ተፈታውነት ዘትረፋ ስርሓታ እየን። ደርፍታታ ደጋጊምካ እንተ ሰማዕካዮ ኣይምኖን፡ እቲ ምቁር ዜማታታ ከም ማይ ዝሑል በቃ ሰተት ኢሉ ኣብ ልብኻ'ዩ ዝኣቱ።
  ሎሚ ድማ.........
  ዘኪርካዮዶ ትዓሚ፡
  ዝበልካኒ ከምዚ ሎሚ፡
  ካባኺ እንተ ሓሊፈ ዝረገጽኩዎ ይጥለመኒ፡
  ከለኹዶ እንታይ ጌርካለይ፡
  ተኸድኩ ትብል እግርእግረይ፡
  እናበለት ብሉጽ ስራሕ ሒዛትልና ደበኽ ኢላ ኣላ።
  ንኣርቲስት ሃገርና ኣብ ጎኖም ኮይንና ከነበርትዖምን ከነተባብዖምን ናይኩላትና ሓላፍነት እዩ።
  ናብ ኩሉ ክባጻሕ ሼር ንበሎ...
  One Heart Music - Digital Media distribution and promotion. Latest habesha Movie, Music, Comedy Drama. || ሓደሽቲ ቪድዮ ንምርኣይ ሰብስክራይብ ግበሩ::
  For More Video Please SUBSCRIBE Here www.youtube.com/user/65tes?sub...
  www.youtube.com/user/65tes
  www.facebook.com/TesEntertain...
  ℗ ©2019 Copyright: One Heart

  Category : Eritrean Videos

  #solomie#mahray#gebati#ገባቲ#new#eritrean#music#2019

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up