Loading the player...

2018 South Africa Best Gospel Music Video “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu”

 • 2018 South Africa best Gospel Music Video “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu”
  Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla: 
  Google Play : play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
  App Store : itunes.apple.com/hk/app/quan-neng-shen-jiao-hui/id1166298433
  Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu
  Namuhla ngiphinda ngiza phambi kukaNkulunkulu, ngibona ubuso Bakhe obuthandekayo.
  Namuhla ngiphinda ngiza phambi kukaNkulunkulu, sengishiye imuva lami lokuzula ngemuva.
  Namuhla ngiphinda ngiza phambi kukaNkulunkulu, ukuthokozela izwi Lakhe kungigcwalisa ngenjabulo.
  Namuhla ngiphinda ngiza phambi kukaNkulunkulu, inhliziyo yami inokuningi engakusho.
  Ngamazwi Akhe athambile anginiselayo futhi angondlayo ukuze ngikhule.
  Ngamazwi Akhe aqinile angikhuthaza ukuba ngiphinde ngime.
  Oh Nkulunkulu! Singakudumisa ngoba usiphakamisile!
  Singakuhlabelelela namuhla konke ngenxa yesibusiso nomusa Wakho.
  Oh Nkulunkulu, ngempela usithanda kangaka! Usenza sijabulele amazwi Akho nsuku zonke!
  Oh Nkulunkulu, ngempela usithanda kangaka! Usikhanyisela nsuku zonke!
  Oh Nkulunkulu, ngempela usithanda kangaka! Unisela futhi wondle abantu Bakho.
  Usihola usisuse ethonyeni likaSathane.
  Bafowethu nodadewethu! Sheshani nivuke! Asidumise uNkulunkulu wethu!
  Asiyazise indlela asiqoqele ngayo lapha namuhla.
  Sikhululeke kuyo yonke imithwalo yenyama! Sidumise uNkulunkulu uSomandla ngokuzinikela!
  Sigcwalise umsebenzi wethu ngayo yonke inhliziyo namandla ethu, sikhombise uthando lwethu kuNkulunkulu ngezenzo.
  Siyokuthanda kuze kube phakade, Nkulunkulu wangempela onamandla onke!
  kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha
  Okutuswayo:
  Zulu Best Christian Video “Yonke Indlela Kanye Nawe” God Is Love | Gospel Goes Classical SA
  www.youtube.com/watch?v=fR0L3GAu-dA
  Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.
  Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.
  IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO: zu.kingdomsalvation.org/
  IBandla LikaNkulunkulu USomandla-Facebook: www.facebook.com/EasternLightningzu/
  IBandla LikaNkulunkulu USomandla-Twitter: twitter.com/cagchurchzu
  E-mail: contact.zu@kingdomsalvation.org
  inombolo: +33-62-95-66-925
  Okunye okuqukethwe kule vidiyo kususelwa: FG LUT(filtergrade.com/free-cinematic-luts-video-editing/) By Filtergrade/CC BY 3.0(creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

  Category : Gospel Videos

  #2018#south#africa#best#gospel#music#video#“uthando#lwangempela#lukankulunkulu”

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up